home-top-banner

title-butO společnosti

Na konci roku 2000 došlo rozhodnutím valné hromady společnosti ČSAD ÚAN Praha Florenc a.s. k vydělení dřívějšího závodu Pankrác do samostatné akciové společnosti a vznikly tak dva nové právní subjekty : ČSAD Praha Pankrác a.s. a ČSAD ÚAN Praha Florenc a.s. Důvodem těchto změn byla především nutnost reflektovat na změny ve faktické náplni činností původní společnosti.

V dřívějším období započatý investiční záměr vybudovat na Pankráci satelitní autobusové nádraží ztratil postupně s rozvojem města a jeho dopravní obsluhy dopravní smysl a bylo třeba tuto skutečnost vzít na vědomí.

Komerční Call Centrum bylo vybudováno jako nová podnikatelská aktivita na začátku roku 2003 jako organizační složka společnosti ČSAD Praha Pankrác a.s.

V druhé polovině roku 2004, došlo u obou společností, ČSAD ÚAN Praha Florenc a.s. a ČSAD Praha Pankrác a.s. ke změně vlastníka. Nyní je komerční Call Centrum organizační složkou společnosti ČSAD Praha holding a.s..

call-center

Výpis z Obchodního rejstříku

Hlavní činností společnosti je od té doby, kromě rozvoje zbytných nemovitostí v majetku společnosti, provozování komerč-ního Call Centra, tedy zprostředkování telekomunikačních služeb třetím stranám formou outsourcingu.

Call Centrum se zaměřuje spíše na střední a menší společnosti, pro které je zřízení a provoz vlastního Call Centra ekonomicky i organizačně obtížné a kterým dokáže nabídnout profesionální, přitom však pružný a cenově dostupný servis.

Kombinace aktivního a pasivního telemarketingu

call-center-3

Přijatý hovor (v pasivním telemarketingu) je následně zpracován

  • volající je vytěžen : bude získána jeho adresa (např. pro zaslání propagačních materiálů), jeho tel.číslo (pro následný kontakt), e-mailová adresa (pro zaslání propagačních podkladů, případné přímé odeslání e-mailu na volajícího) apod. Takto lze vytvářet databáze volajících.
  • operátor může volajícímu přímo při tomto hovoru nabídnout službu (výrobek ..) a zároveň ihned přijmout objednávku (aktivní telemarketing).
  • na základě vytvořené databáze mohou být tito zákazníci osloveni (aktivní telemarketing) např. při prodeji nového výrobku či služby, při průzkumu trhu (spokojenost se zakoupeným výrobkem..) atd.